PILENTUM TELEVISION SVERIGE

Videos av Pilentum Television.

January 25, 2019

Modelljärnväg - Video från Förarhytten - 80 Minuter

Video från förarhytten, 80 minuter, järnväg anläggning: 420 Kvadratmeter. Rullande materiel: 80 Modelltåg.

Modelljärnväg - Video från Förarhytten - 80 Minuter

Järnväg anläggning: 420 Kvadratmeter.

Rullande materiel: 80 Modelltåg.

Längden av järnvägsnätet: 4800 Meter + 750 elektriska växlar.

Upptäck världen av modelltåg och modelljärnväg. Det finns filmer eller videoklipp af Pilentum Television om modelljärnvägen med modelltågen, såsom ånglok, diesellok, ellok, motorvagnståg, rälsbuss och snabbtåg - med en beskrivning på engelska och en beskrivning på svenska - på YouTube och på Dailymotion.