PILENTUM TELEVISION SVERIGE

Videos av Pilentum Television.

January 27, 2019

50 Realistisk Modelljärnvägen på utställningen och MJ Hobbymässan för model tåg i Belgien

Modelspoor Expo är den största utställningen för modellbygge, modellrallare och modelljärnväg i Belgien. I oktober 2018 fanns det över 50 högkvalitativa dioramas.

50 Realistisk Modelljärnvägen på utställningen och MJ Hobbymässan för model tåg i Belgien

Vartannat år organiseras den stora MJ Hobbymässan «Modelspoor Expo». Modelspoor Expo är den största utställningen för modellbygge, modellrallare och modelljärnväg i Belgien. I oktober 2018 fanns det över 50 högkvalitativa dioramas.

Upptäck världen av modelltåg och modelljärnväg. Det finns filmer eller videoklipp af Pilentum Television om modelljärnvägen med modelltågen, såsom ånglok, diesellok, ellok, motorvagnståg, rälsbuss och snabbtåg - med en beskrivning på engelska och en beskrivning på svenska - på YouTube och på Dailymotion.